M88 dành tặng thưởng độc quyền 125% cho thành viên mới

Chào mừng thành viên mới, M88 dành tặng 125% thưởng chào mừng độc quyền cực kỳ hấp dẫn.

Thể lệ chương trình

– Thời gian: Từ 00:00:00 ngày 20/03/2020 cho đến khi có thông báo mới.

– Đối tượng: Tất cả thành viên mới của Việt Nam đăng ký tiền tệ VND.

– Sản phẩm áp dụng: Club M88, AG Casino, Pragmatic Casino, Club M88 International, AE Casino, Casino, Keno&Lotto, Saba Sports, mThể Thao, Thể Thao Ảo.

– Điều kiện và cơ cấu giải thưởng: Trong thời gian quy định, thành viên mới có lần đầu gửi tiền thành công tối thiểu từ 200 VND vào tài khoản M88 sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng như sau:

Sản phẩm Mã khuyến mãi Tiền thưởng tối đa Số vòng cược theo yêu cầu
Club M88 M88EXWB125MLC 7,088 VND 40
AG Casino M88EXWB125CLC 60
Pragmatic Casino
Club M88 International
AE Casino
Casino M88EXWB125C 28
Thể thao Ảo M88EXWB125VS
Keno & Lotto M88EXWB125KL
Saba Sports M88EXWB125S
MThể Thao M88EXWB125MS

Quy định chung về khuyến mãi

– Chương trình không áp dụng đối với cược Hoà, cược Huỷ, cược 2 Bên, các kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ được niêm yết công khai tại website của M88.

– Trong trường hợp số dư của thành viên nhỏ hơn 1 VND, các yêu cầu tái đặt cược sẽ được hủy bỏ.

– Trong vòng 90 ngày, tổng số tiền cược theo quy định của chương trình cần phải được hoàn thành.

– Nếu chưa đáp ứng được số vòng cược theo yêu cầu, thành viên sẽ không thể thực hiện rút tiền dưới mọi hình thức.

– Khuyến mãi này áp dụng theo các Điều kiện & Điều khoản chung về các chương trình ưu đãi đã được niêm yết trên website.