Site icon M88 Betwin

Ưu đãi từ Pragmatic Play hấp dẫn tới 2,3 tỷ đồng

Ưu đãi từ Pragmatic Play hấp dẫn tới 2,3 tỷ đồng

Tất cả thành viên M88 khi tham gia chơi các game của nhà cung cấp Pragmatic Play sẽ được nhận thưởng hấp dẫn của chương trình. 

Chi tiết chương trình khuyến mãi

  1. Đối tượng: Toàn bộ thành viên M88 đang hoạt động và có sử dụng tiền tệ VND. 
  2. Thời gian: Chương trình áp dụng từ 18:00:00 ngày 17/2/2022 đến 17:59:59 ngày 24/3/2022
  3. Nội dung giải thưởng: Những thành viên sòng bạc M88 tham gia chơi tại các game hợp lệ của Pragmatic Play sẽ có cơ hội nhận khuyến mãi khủng tính theo cấp số nhân.
Số giải thưởng Cấp số nhân Số giải thưởng Cấp số nhân
1 X1000 50 X50
2 X500 80 X20
3 X200 240 X15
4 X100 600 X10
20 X80 1000 X5

Một số lưu ý

Exit mobile version